TG4 & Údarás na Gaeltachta have announced a second year of the Training Development initiative,  aimed at the Irish language Independent production sector. The initiative covers two aspects:

A) work Placement programme : aimed at Independent Production companies who wish to invest in new talent development.

2) skills bursary: aimed at professionals working in the industry who develop their skills and expertise.

Applicants must be fluent in Irish.

 

Tá scéim forbartha oiliúna fógraithe ag TG4 agus Údarás na Gaeltachta don dara bliain as a chéile dírithe ar an earnáil léirithe Gaeilge. Tá dhá ghné ag baint leis:

A) scéim Taithí Oibre dírithe ar Chomhlachtaí Léirithe le tacú leo foireann léirithe le Gaeilge a fhorbairt.

B) sparántachtaí do dhaoine atá ag obair sa ghnó cheanna le tacú le forbairt ar a scileanna agus saintaithí.

Apply Now / Email: lis.ni.dhalaigh @ tg4.ie

Deadline: September 25th