FÓGRA AG LORG LÉIRITHE SPÉISE 

OILEÁN; CONAITHEACHT EALAÍONTÓRA BLIANA AR OILEÁN CHLÉIRE, IARTHAR CHORCAÍ

Tá MEITHEAL Phlean Teanga Chléire, Comharchumann Chléire Teo. agus Scoil Naisiúnta Chléire ag lorg léirithe spéise ó ealaíontóirí gairmiúla a bhfuil páiste/páistí acu in aois scoile, agus atá ag obair in aon cheann de na disciplíní, i ndeis uathúil agus spreagúil: teacht chuig ár n-oileán álainn chun conaí agus obair sa Ghaeltacht.

Tá spéis againn caint le healaíontóirí atá ag obair trí Ghaelainn nó gur suim leo níos mó oibre a dhéanamh tré mhéan teanga na Gaeilge. Le tacaíocht na scoile náisiúnta, tugann an cónaitheacht seo deis d’ealaíontóirí gairmiúla atá ina dtuismitheoirí agus dá bpáistí foghlaim i gcomhthéacs scoile Gaeltachta.

Beidh sparánacht €10, 000 san áireamh, chomh maith le lósitín a fhreastalóidh ar riachtanais an teaghlaigh, tacaíocht saincheaptha agus stúideo / spás oibre. Mar scéim píolótach, oibreoimid i dteannta leat agus tugaimid tacaíocht duit athlonnú go Cléire agus do chleachtas ealaíne a fhorbairt fad ‘s atá tú ann. Tá spás cianoibre gTeic ar fáil duitse nó do dhaoine eile i do theaghlach freisin.

Beidh an chónaitheacht  ar siúl le linn na bliana scoile ar Oileán Chléire ó Mheán Fómhair 2022 go dtí mí an Mheithimh 2023. Ba chóir d’iarrathóirí a bheith ina gconaí in Éirinn agus a bheith toilteanach cónaí ar Chléire ar feadh na fostaíochta chun cur isteach ar an deis sin.

Má tá suim agat ann,  iarraimid ort an fhoirm ghearr seo a líonadh isteach nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig ruairiodonnabhainopt@gmail.com chun glaoch a shocrú chun d’iarratas a phle.

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

OILEÁN; YEAR LONG ARTIST RESIDENCY ON CAPE CLEAR ISLAND, WEST CORK.

MEITHEAL Plean Teanga Chléire, Comharchumann Chléire Teoranta and Scoil Naisiúnta Chléire are seeking expressions of interest from professional practicing artists working in any discipline with a primary school aged child or children for a unique and exciting opportunity; to live and work on our beautiful Gaeltacht island.

We specifically invite expressions of interest from artists who are committed to developing or working in the Irish language. Responding to our own community specific needs and the conditions of working artists who are also parents we are partnering with our local national school to provide a place for children to learn and grow in a unique setting.

We will provide a bursary of €10000, housing to match the family’s specific needs, tailored support and studio space. We will work collaboratively to support your family’s relocation to Cape Clear Island for the school year and the development of your artistic practice while you are here with us. We can also provide access to a GTeic remote working space for you and other member’s of your family.

The Residency will follow the school year and take place on Cape Clear Island between September 2022 and June 2023. Artists must be based in the Republic of Ireland and be willing to be resident on Cape Clear for the duration of the engagement to be eligible for this award.

If you are interested please complete this short form or send an email to ruairiodonnabhainopt@gmail.com to arrange a call to discuss.